Individual Bowling Performances

Thomas Gerken

Eynsham

Date Division/Cup Home Team   Away Team   Overs Maidens Runs Wickets
06/05/2017 2 Eynsham v. Chadlington   7.0 0 28 0
13/05/2017 2 Eynsham v. Wantage   1.5 0 9 0
20/05/2017 2 Clifton Hampden v. Eynsham   0.5 0 5 0
03/06/2017 2 Eynsham v. Witney Swifts   11.0 1 64 1
10/06/2017 2 Marsh Gibbon v. Eynsham   10.0 3 32 4
11/06/2017 7 Eynsham II v. Stonesfield II   12.0 5 30 0
17/06/2017 2 Eynsham v. Chipping Norton   10.0 4 43 2
24/06/2017 2 Westcott v. Eynsham   3.0 0 21 0
08/07/2017 2 Chadlington v. Eynsham   7.0 1 34 2
15/07/2017 2 Eynsham v. Broughton and NN   6.0 0 25 0
29/07/2017 2 Eynsham v. Clifton Hampden   4.0 0 19 0
12/08/2017 2 Eynsham v. Marsh Gibbon   12.0 3 26 0
19/08/2017 2 Chipping Norton v. Eynsham   5.0 1 21 0
26/08/2017 2 Eynsham v. Westcott   10.0 4 15 1
02/09/2017 2 Broughton and NN v. Eynsham   10.0 3 17 3
09/09/2017 2 Eynsham v. Wootton and BH   6.0 1 28 1
09/07/2017 Airey Eynsham v. Chipping Norton   6.0 0 22 0
27/05/2017 Osberton Eynsham II v. Middleton Cheney II   8.0 1 35 1
18/06/2017 Osberton Eynsham II v. Risinghurst II   10.5 3 19 5
 
 
Overs Maidens Runs Wickets Average Best Strike Economy
140.3 30 493 20 24.65 5 - 19 7 3.5089